افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123832 دوشنبه 3 دی 1397 14:07 842

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 3 دی 1397 14:07
  • 842
تصویر افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی