ششمین جشنواره فرهیختگان و شانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123844 سه شنبه 4 دی 1397 14:54 1220

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 4 دی 1397 14:54
  • 1220
تصویر ششمین جشنواره فرهیختگان و شانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی