مراسم یادبود دانشجویان جان باخته حادثه جانگداز واحد علوم و تحقیقات

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123875 پنج شنبه 6 دی 1397 21:07 1882

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 6 دی 1397 21:07
  • 1882
تصویر مراسم یادبود دانشجویان جان باخته حادثه جانگداز واحد علوم و تحقیقات