برگزاری نشست بصیرت انقلابی توسط بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123887 یکشنبه 9 دی 1397 11:36 678

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 9 دی 1397 11:36
  • 678
تصویر برگزاری نشست بصیرت انقلابی توسط بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی