دیدار دکتر طهرانچی با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124119 شنبه 6 بهمن 1397 10:35 692

  • 30
  • 14
  • شنبه 6 بهمن 1397 10:35
  • 692
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار دکتر طهرانچی با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد