دیدار رئیس دانشگاه دمشق با دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124150 سه شنبه 9 بهمن 1397 16:07 421

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 9 بهمن 1397 16:07
  • 421
تصویر دیدار رئیس دانشگاه دمشق با دکتر طهرانچی