همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124152 سه شنبه 9 بهمن 1397 17:13 528

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 9 بهمن 1397 17:13
  • 528
  • کلمات کلیدی
تصویر همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران