نشست صمیمی دکتر طهرانچی با نمایندگان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

نام عکاس: وحید اسدی

شماره گزارش: 124159 چهارشنبه 10 بهمن 1397 14:25 619

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 10 بهمن 1397 14:25
  • 619
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست صمیمی دکتر طهرانچی با نمایندگان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان