دیدار نماینده تام‌الاختیار وزارت معارف افغانستان با مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124268 شنبه 27 بهمن 1397 16:58 556

  • 30
  • 14
  • شنبه 27 بهمن 1397 16:58
  • 556
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار نماینده تام‌الاختیار وزارت معارف افغانستان با مدیران دانشگاه آزاد اسلامی