مراسم رونمایی و بازنمایی از 40 اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124307 سه شنبه 30 بهمن 1397 16:11 420

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 30 بهمن 1397 16:11
  • 420
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم رونمایی و بازنمایی از 40 اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی