بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از کارگاه عالی «دانشگاه حل مسئله»

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124314 چهارشنبه 1 اسفند 1397 17:18 452

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 1 اسفند 1397 17:18
  • 452
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از کارگاه عالی «دانشگاه حل مسئله»