بازدید دکتر طهماسب کاظمی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

نام عکاس: حمیدرضا مولایی

شماره گزارش: 124322 پنج شنبه 2 اسفند 1397 16:26 525

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 2 اسفند 1397 16:26
  • 525
تصویر بازدید دکتر طهماسب کاظمی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان