اولین نشست طرح گفتمان علمی انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124352 دوشنبه 6 اسفند 1397 12:54 356

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 6 اسفند 1397 12:54
  • 356
  • کلمات کلیدی
تصویر اولین نشست طرح گفتمان علمی انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی