مراسم رونمایی از کتاب «انقلابی تراز» در دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124432 چهارشنبه 15 اسفند 1397 12:59 1005

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 15 اسفند 1397 12:59
  • 1005
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم رونمایی از کتاب «انقلابی تراز» در دانشگاه آزاد اسلامی