سفر دکتر طهرانچی به دمشق و دیدار با وزیر آموزش عالی سوریه

نام عکاس: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره گزارش: 124443 جمعه 17 اسفند 1397 18:05 1194

  • 30
  • 14
  • جمعه 17 اسفند 1397 18:05
  • 1194
  • کلمات کلیدی
تصویر سفر دکتر طهرانچی به دمشق و دیدار با وزیر آموزش عالی سوریه