نشست صمیمانه دکتر طهرانچی با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124457 دوشنبه 20 اسفند 1397 08:27 952

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 20 اسفند 1397 08:27
  • 952
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست صمیمانه دکتر طهرانچی با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد