سومین کنگره کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در چهل سالگی انقلاب اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124469 دوشنبه 20 اسفند 1397 15:00 879

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 20 اسفند 1397 15:00
  • 879
  • کلمات کلیدی
تصویر سومین کنگره کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در چهل سالگی انقلاب اسلامی