حضور دکتر طهرانچی در مراسم اختتامیه ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت»

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124470 دوشنبه 20 اسفند 1397 16:09 925

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 20 اسفند 1397 16:09
  • 925
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی در مراسم اختتامیه ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت»