امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124472 دوشنبه 20 اسفند 1397 17:44 868

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 20 اسفند 1397 17:44
  • 868
  • کلمات کلیدی
تصویر امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان