دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر طهرانچی/4

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124478 سه شنبه 21 اسفند 1397 11:57 1107

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 21 اسفند 1397 11:57
  • 1107
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر طهرانچی/4