نشست صمیمانه دکتر طهرانچی با جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124493 چهارشنبه 22 اسفند 1397 12:54 1234

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 22 اسفند 1397 12:54
  • 1234
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست صمیمانه دکتر طهرانچی با جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز