ارسال کمک‌های دانش‌آموزان مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناطق سیل‌زده

نام عکاس:

شماره گزارش: 124778 چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 22:56 631

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 22:56
  • 631
تصویر ارسال کمک‌های دانش‌آموزان مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناطق سیل‌زده