امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با دانشگاه الشام سوریه

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124838 سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 16:18 457

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 16:18
  • 457
  • کلمات کلیدی
تصویر امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با دانشگاه الشام سوریه