جلسه کارگروه تخصصی کاشی و سرامیک استان یزد با حضور دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124858 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 17:18 631

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 17:18
  • 631
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه کارگروه تخصصی کاشی و سرامیک استان یزد با حضور دکتر طهرانچی