مراسم تجلیل از مقام استاد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124872 پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 17:54 556

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 17:54
  • 556
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم تجلیل از مقام استاد در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور دکتر طهرانچی