جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی و دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124890 شنبه 14 اردیبهشت 1398 16:10 1469

  • 30
  • 14
  • شنبه 14 اردیبهشت 1398 16:10
  • 1469
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی و دکتر طهرانچی