اولین همایش سراسری شورای اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری استان‌ها

نام عکاس: ناصر جعفری

شماره گزارش: 125044 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 15:56 551

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 15:56
  • 551
  • کلمات کلیدی
تصویر اولین همایش سراسری شورای اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری استان‌ها