تقدیر دکتر طهرانچی از جهادگران قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125047 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 23:01 604

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 23:01
  • 604
  • کلمات کلیدی
تصویر تقدیر دکتر طهرانچی از جهادگران قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان