تقدیر دکتر طهرانچی از ایثارگران و خانواده‌های شاهد دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125092 شنبه 4 خرداد 1398 16:57 530

  • 30
  • 14
  • شنبه 4 خرداد 1398 16:57
  • 530
  • کلمات کلیدی
تصویر تقدیر دکتر طهرانچی از ایثارگران و خانواده‌های شاهد دانشگاه آزاد اسلامی