تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125135 شنبه 11 خرداد 1398 17:17 629

  • 30
  • 14
  • شنبه 11 خرداد 1398 17:17
  • 629
  • کلمات کلیدی
تصویر تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب