محفل انس با قرآن و ضیافت افطاری دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در حرم مطهر رضوی

نام عکاس: وحید اسدی

شماره گزارش: 125152 دوشنبه 13 خرداد 1398 10:54 352

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 13 خرداد 1398 10:54
  • 352
  • کلمات کلیدی
تصویر محفل انس با قرآن و ضیافت افطاری دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در حرم مطهر رضوی