مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان

نام عکاس: ماهان ستایی مقدم

شماره گزارش: 125183 دوشنبه 20 خرداد 1398 11:41 840

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 20 خرداد 1398 11:41
  • 840
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان