شورای راهبردی تقریب بین‌المذاهب اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125215 پنج شنبه 23 خرداد 1398 11:30 598

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 23 خرداد 1398 11:30
  • 598
  • کلمات کلیدی
تصویر شورای راهبردی تقریب بین‌المذاهب اسلامی