مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره کشوری طرح قدس با حضور دکتر منظری توکلی

نام عکاس:

شماره گزارش: 125408 یکشنبه 16 تیر 1398 17:00 308

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 16 تیر 1398 17:00
  • 308
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره کشوری طرح قدس با حضور دکتر منظری توکلی