بازدید دکتر طهرانچی از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان

نام عکاس: ناصر جعفری

شماره گزارش: 125413 دوشنبه 17 تیر 1398 00:03 574

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 17 تیر 1398 00:03
  • 574
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر طهرانچی از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان