جلسه هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125426 دوشنبه 17 تیر 1398 20:39 435

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 17 تیر 1398 20:39
  • 435
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی