مراسم معارفه و تکریم سرپرست مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: ناصر جعفری

شماره گزارش: 125665 چهارشنبه 9 مرداد 1398 15:58 629

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 9 مرداد 1398 15:58
  • 629
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم معارفه و تکریم سرپرست مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی