اختتامیه اولین نشست هم‌اندیشی و آشنایی با راهبردها، رویکردها، اولویت‌ها و سیاست‌های دانشگاه آزاد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125675 پنج شنبه 10 مرداد 1398 19:42 791

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 10 مرداد 1398 19:42
  • 791
  • کلمات کلیدی
تصویر اختتامیه اولین نشست هم‌اندیشی و آشنایی با راهبردها، رویکردها، اولویت‌ها و سیاست‌های دانشگاه آزاد