حضور دکتر طهرانچی در مزار شهدای شهر اصفهان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125740 چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:53 393

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:53
  • 393
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی در مزار شهدای شهر اصفهان