شانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125741 چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:56 589

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:56
  • 589
  • کلمات کلیدی
تصویر شانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به ریاست دکتر طهرانچی