بیستمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125751 پنج شنبه 17 مرداد 1398 11:50 446

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 17 مرداد 1398 11:50
  • 446
  • کلمات کلیدی
تصویر بیستمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی به ریاست دکتر طهرانچی