سومین روز همایش توانمندسازی اساتید حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125842 دوشنبه 4 شهریور 1398 12:54 448

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 4 شهریور 1398 12:54
  • 448
تصویر سومین روز همایش توانمندسازی اساتید حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی