سخنرانی دکتر طهرانچی در مراسم اختتامیه چهارمین دوره نهمین طرح معرفت رضوی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125891 چهارشنبه 6 شهریور 1398 19:14 441

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 6 شهریور 1398 19:14
  • 441
  • کلمات کلیدی
تصویر سخنرانی دکتر طهرانچی در مراسم اختتامیه چهارمین دوره نهمین طرح معرفت رضوی