نشست صمیمی جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125893 پنج شنبه 7 شهریور 1398 14:44 727

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 7 شهریور 1398 14:44
  • 727
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست صمیمی جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر طهرانچی