جلسه هیات امنای پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125920 دوشنبه 11 شهریور 1398 12:07 365

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 11 شهریور 1398 12:07
  • 365
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات امنای پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی