مراسم معارفه مدیران کل معاونت فناوری، تحقیقات و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: ناصر جعفری

شماره گزارش: 125928 دوشنبه 11 شهریور 1398 16:17 949

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 11 شهریور 1398 16:17
  • 949
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم معارفه مدیران کل معاونت فناوری، تحقیقات و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی