مراسم معارفه و تکریم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و واحد شهرکرد

نام عکاس:

شماره گزارش: 126794 سه شنبه 12 آذر 1398 20:08 1214

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 12 آذر 1398 20:08
  • 1214
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم معارفه و تکریم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و واحد شهرکرد