جلسه هم‌اندیشی بررسی ابعاد سیاسی استراتژیک ترور شهید سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: ابراهیم سلیمانی ـ علیرضا کولیوند

شماره گزارش: 127307 دوشنبه 14 بهمن 1398 14:29 390

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 14 بهمن 1398 14:29
  • 390
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هم‌اندیشی بررسی ابعاد سیاسی استراتژیک ترور شهید سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی