بازدید رییس دانشگاه آزاد اسلامی از کارخانجات ذوب آهن اصفهان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127318 سه شنبه 15 بهمن 1398 08:45 422

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 15 بهمن 1398 08:45
  • 422
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید رییس دانشگاه آزاد اسلامی از کارخانجات ذوب آهن اصفهان