برگزاری کارگاه تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب و سند دانشگاه اسلامی اساتید بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

نام عکاس: وحید اسدی

شماره گزارش: 127325 سه شنبه 15 بهمن 1398 16:09 479

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 15 بهمن 1398 16:09
  • 479
  • کلمات کلیدی
تصویر برگزاری کارگاه تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب و سند دانشگاه اسلامی اساتید بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی